Rēķinu finansēšanas priekšrocības

Pirmkārt


Kredītiestādes nepiedāvā faktoringu (rēķinu finansēšanu) ar maziem finansēšanas limitiem. Kredītiestādēm faktorings mazāks par dažiem simtiem tūkstošiem eiro nav īpaši interesants. FLEXIDEA piedāvā rēķinu finansēšanu pat no 500 eiro. Līdz ar to, FLEXIDEA pakalpojums ir daudz pieejamāks jebkuram uzņēmējam.
Otrkārt


Kredītiestādes piešķirot faktoringa limitu un slēdzot attiecīgo līgumu piemēro dažādas komisijas, t.sk. par līguma parakstīšanu – parasti 0,5%-1,5% apmērā. Tas ir, piešķirot kopējo faktoringa limitu 100 tūkst. eiro apmērā kredītiestāde iekasēs no Jūsu kompānijas vismaz 1000 eiro. Šī komisija tiks iekasēta ik gadu, tāpēc ka kredītiestādes slēdz līgumus uz gadu un ik gadu pārskatot tā nosacījumus atkāl iekasē šo komisiju. FLEXIDEA nav komisijas par līguma parakstīšanu un limita piešķiršanu.
Treškārt


Kredītiestādes iekasē arī citas komisijas, kuras FLEXIDEA nav: par limita pārskatīšanu (0,1% - 1,5% no limita), par avansa maiņu (no 100 eiro), par jauna partnera pievienošanu (no 50 eiro), par rēķinu administrēšanu (0,1% - 1,5%), par atskaitēm (no 5 eiro par atskaiti) utt.
Piedāvājam pārbaudīt konkrētu gadījumu

Piegādātājs piesakās faktoringam ar limitu 100 tūkst. eiro kredītiestādē. Izdevumi būs šādi:

EUR 1000

– maksa par līguma noformēšanu

EUR 6000

– procentu izdevumi (6% gadā)

EUR 200

– maksa par katra partnera analīzi (klientam ir četri partneri)

EUR 6000

– maksa par rēķinu administrēšanu (klientam ir desmit rēķini katru mēnesi un komisija par to administrēšanu ir 0,5%)

EUR 60

– maksa par atskaišu sagatavošanu (5 eiro par katru atskaiti un klientam tās nepieciešamas ik mēnesī)

Rezultāts

Tātād, klienta minimālie izdevumi gadā būs ± EUR 12260 (12,26%). Pie tā klientam nav iespējas:

(1) brīvi mainīt partnerus,
(2) izvēlēties, kurus rēķinus viņš grib finansēt, jo viņam jānodod faktorizēšanai visi rēķini,
(3) bez saskaņošnas ar kredītiestādi mainīt saviem partneriem pēcapmaksas termiņus.

FLEXIDEA platformā izdevumi varētu būt nedaudz zemāk, bet atširībā no kredītiestādēm mūsu komisijas ir caurspīdīgas un viegli prognozējamas. Nav maksas par reģistrāciju, nav maksas par līguma parakstīšanu, nav maksas par rēķinu administrēšanu, nav maksu par limitu piešķiršanu un grozīšanu, nav maksu par atskaišu sagatavošanu, nav maksas par partneru saraksta maiņu, nav komisijas par neizmantotu limitu. Klients var:

(1) pats brīvi izvēlēties kurus rēķinus finansēt,
(2) pats vienoties ar saviem partneriem par pēcapmaksas termiņiem un mainīt tos kaut ik reizi,
(3) jebkurā brīdī redzēt visu savu darījumu vēsturi.

Un viss aprakstītais ir pieejams klientam internetā, t.i. nekur nav jāiet, visa sadarbība un dokumentu aprite notiek attālināti un maksimāli ātri. Klients var nodarboties ar savu biznesu, viņam nav jāstrādā ar dokumentiem, nav jāgaida kredītiestādes lēmumu un tāpēc laiks nav velti jāšķiež.